Nikolaos Gyzis

Greek Painter

1842 AD - 1901 AD

Nikolaos Gyzis

Nikolaos Gyzis's Works of Art

thumbnail of After the Destruction of Psara
thumbnail of Art and its Spirits
thumbnail of Boy with Cherries
thumbnail of Capuchin Monk
thumbnail of Eros and the Painter
thumbnail of Girl Playing
thumbnail of Historia
thumbnail of Koukou
thumbnail of Learning by Heart
thumbnail of Nymph and Cupid
thumbnail of Old Man Sleeping
thumbnail of Old Man's Head
thumbnail of Oriental Man with Pipe
thumbnail of Oriental Warrior
thumbnail of Pastry Man
thumbnail of Psyche
thumbnail of Still Life with Cake
thumbnail of The Barber
thumbnail of The Orphans
thumbnail of The Spider
thumbnail of The Stepmother
thumbnail of The Triumph of Religion
thumbnail of The Underground School
thumbnail of Wishbone